region

Projekt "Tady jsem doma"

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Název projektu:
            „Tady jsem doma“

Registrační číslo:
             CZ.1.07/1.1.03/03.0008

Operační program:
              Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
               7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:
              
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Doba realizace:
               10/2010 – 06/2012

Web projektu:
                www.tady-jsem-doma.cz

Žadatel projektu:
                Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Sídlo:
                T.G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Zastoupený:
                JUDr. Miloš Izák, předseda svazku obcí

Finanční manažer:
                 Ing. Andrej Kašický

Manažeři projektu:
                 Mgr. Jaroslav Špajs, tel. +420 463 035 022
                 Veronika Peterková, tel. +420 465 543 588

 

POSKYTOVATEL PODPORY


Krajský úřad Pardubického kraje
Sídlo:
Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondu
Oddělení programové pomoci EU
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Web:
www.pardubickykraj.cz

Region Moravskotřebovska a Jevíčska, T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
(c) 2012 - 2018