region

Novinky

PŘEHLED NOVĚ VYTVOŘENÝCH PRODUKTŮ

Produkty najdete v odkazu publikace

Produkt 1 – Environmentální produkt

1.1 Alternativní zdroje energie v regionu

1.2 Ochrana přírody v regionu Moravskotřevovska a Jevíčska

Produkt 2 – Historie v regionu

2.1 Pověsti Moravskotřebovska a Jevíčska

2.2 Pravěké osídlení v okolí Trnávky

2.3 Obrazový atlas památek

2.4 Vytvoření učebního textu „Historie Mladějovské úzkokolejky“

2.5 Vytvoření učebního textu „Život na Hřebečsku“

2.6 Moravskotřebovské muzeum interaktivně – interaktivní katalog archiválií

2.7 Významné osobnosti Moravskotřebovska a Jevíčska

2.8 Za pověstmi Moravskotřebovska

Produkt 3 – Jazyková kultura regionu

3.1 Vývoj jazykové kultury po roce 1989

3.2 Malohanácké nářečí

Produkt 4 – Prevence patologických jevů

4.1 Kouzelník Hemakrex

Produkt 5 – Přírodopis regionu

5.1 Vycházky do přírody aneb poznáváme naši krajinu

5.2 Geomorfologie s důrazem na Hřebečský hřbet a Boskovickou brázdu

5.3 Významné krajinné prvky

5.4 Nerostné bohatství MTJ

5.5 Mineralogie a petrografie pro 9. ročník ZŠ

Produkt 6 – Zemepis regionu

6.1 Vlastivedné vycházky po Malé Hané

6.2 Cesta napříč regionem

6.3 Města Moravskotřebovska a Jevíčska

Region Moravskotřebovska a Jevíčska, T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
(c) 2012 - 2018